Good Shepherd Major Seminary Kunnoth Good Shepherd Major Seminary Kunnoth Good Shepherd Major Seminary Kunnoth
I came that they may have life, and have it abundantly (Jn 10:10) Alumni1
Contact Us Home Alumni Contact Us Home Contact Us Home Alumni
Liturgical calendar and sermons <<Back    
 
 
Liturgical calendar and sermons
ഉയിര്‍പ്പുകാലം ഒന്നാം ഞായര്‍
Readings: Isaiah 60:1-7; 1Samuel 2:1-10; Romans 6:1-14; John 20:1-8
ക്രിസ്‌തുശിഷ്യരുടെ ആദ്യത്തെ ഉയിര്‍പ്പു തിരുനാളാഘോഷത്തെകുറിച്ചാണ്‌ നാം വി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തില്‍ വായിച്ചുകേട്ടത്‌. കര്‍ത്താവ്‌ മരിച്ചതിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം അതായത്‌ അവന്‍ വെളളിയാഴ്‌ച മരിക്കുകയും അന്ന്‌ സൂര്യസ്‌തമനത്തിനുമുമ്പ്‌ സംസ്‌കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. സൂര്യസ്‌തമയത്തോടെ സാബത്താരംഭിക്കും. പന്നിട്‌ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാന്‍പാടില്ല. സാബത്ത്‌ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ സന്ധ്യയാകുന്നതുകൊണ്‌ട്‌ തൊട്ടടുത്ത പ്രഭാതത്തില്‍ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ. അതുകൊണ്‌ട്‌ ഭക്തസ്‌ത്രീകള്‍ തങ്ങള്‍ സ്‌നേഹിക്കുന്ന കര്‍ത്താവിന്റെ കബറിടം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ മൂന്നാം ദിവസമാണ്‌ പോയത്‌. കബറിടമെന്നത്‌ സാധാരണ കുറെ കല്ലറകളുടെ ഒരു സമുഛയമണ്‌. ഒരു മലയുടെ ഉളളിലോ വലിയ പാറതുരന്നോ ഉണ്‌ ടാകുന്ന കല്ലറകളുടെ സമുഛയമാണത്‌. പലപ്പോഴും ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയോ ഒരു ദേശവാസികളുടെയോ പൊതു സ്വത്താണത്‌. ഈ കല്ലറകള്‍ക്കെല്ലാംകൂടി പ്രവേശന കവാടമായി ഒരു വാതില്‍ മാത്രമേ ഉണ്‌ടായിരുക്കുകയുളളു. ആ വാതില്‍ സാധാരണഗതിയില്‍ ചക്രംപോലെ ചെത്തിയെടുത്ത വലിയ ഒരു കല്ലുകൊണ്‌ട്‌ അടച്ചുവെയ്‌ക്കുയാണ്‌ ചെയ്യുക. ശക്തരായ മൂന്നു നാലുപേര്‍ ചേര്‍ന്നാല്‍ ഉരുട്ടിമാറ്റാവുന്നവയാണ്‌ ഈ കല്ലുകളില്‍ പലതും. ഈ കല്ല്‌ മാറ്റിയാല്‍ കല്ലറയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സാമാന്യം വലുപ്പമുളള ഒരു മുറിയിലാണ്‌ എത്തുക. അവിടെയാണ്‌ ശവമഞ്ചം വെച്ച്‌ അവസാന കര്‍മ്മങ്ങളോ പിന്നിട്‌ അനുസ്‌മരണങ്ങളോ ഒക്കെ നടത്തുക. ഈ മുറിയില്‍ നിന്ന്‌ മൂന്ന്‌ ഭാഗത്തെക്കും ഗുഹകളും ഗുഹകളോടനുബന്ധിച്ച്‌ കല്ലില്‍ കൊത്തിയുണ്‌ടാക്കിയ അനേകം കല്ലറകളും ഉണ്‌ടായിരിക്കും (അലമാരിപോലെ). ശവമടക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഈ അറകളില്‍ മൃതദേഹം നിക്ഷേപിക്കുക എന്നാണ്‌ അര്‍ത്ഥം. ലോഭമില്ലാതെ, സുഗന്ധകൂട്ടുകളില്‍ പൊതിഞ്ഞാണ്‌ മൃതദേഹങ്ങള്‍ അടക്കം ചെയ്യുക (യോഹ 19.39 കാണുക). അതിന്‌ രണ്ട്‌ കാരണങ്ങളുണ്‌ട്‌. 1) ഒരു മൃതസംസ്‌കാരം കഴിഞ്ഞ്‌ അധികം ദിനങ്ങള്‍ കഴിയാതെ മറ്റോരു മൃതസംസ്‌കാരത്തിനായി ആ കല്ലറയില്‍ ആളുകള്‍ക്ക്‌ പ്രവേശിക്കേണ്‌ടിവന്നേക്കാം. അപ്പോള്‍ ദുര്‍ഗന്ധം അധികമാകരുതല്ലോ. 2) സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ മൃതശരിരം പെട്ടെന്ന്‌ പൊടിഞ്ഞ്‌ പോകാന്‍ സാഹായിക്കും . മഴ കാര്യമായി പെയ്യാത്ത പാലസ്‌തീനായില്‍ സാധാരണയായി മൃതസംസ്‌കാരശേഷം രണ്‌ടു മൂന്ന്‌ മാസത്തിനുളളില്‍ മൃതദേഹം ഉണങ്ങി പൊടിഞ്ഞ്‌പോകാറുണ്‌ട്‌ അതിനുശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന അസ്ഥികളും മറ്റും വാരിയെടുത്ത്‌ ബന്ധുക്കള്‍ ഒരു ചെറിയ കല്ലിന്റെയോ അലബാസറ്ററിന്റെയോ പെട്ടിയില്‍ (അസ്ഥികലശങ്ങള്‍-ഛൗൈമൃ്യ) നിക്ഷേപിക്കുകയും അത്‌ ശവസംസ്‌കാരം നടത്തിയ മുറിയില്‍ത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്‌ട്‌. കര്‍ത്താവിനെ സംസ്‌കരിച്ച കല്ലറ പുതിയതായിരുന്നവെന്ന്‌ സുവിശേഷകന്‍ പറയുമ്പോള്‍, ആ കല്ലറയില്‍ (അലമാരിയില്‍) അതിനുമുമ്പ്‌ ആരെയും വെച്ചിരുന്നില്ല എന്നുമാത്രമേ അര്‍ത്ഥമുളളു. ഇപ്രകാരമുളള ഒരു കല്ലറയുടെ സമുഛയമാണ്‌ ഭക്ത സ്‌ത്രീകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്‌.
മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തില്‍ ഉത്ഥാനദിവസം നാലുവിധത്തിലുളള ആളുകളെ കണ്‌ ടെത്താനാകും 1) കര്‍ത്താവിനോടുളള സ്‌നേഹത്തെപ്രതി അവന്റെ കല്ലറ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ഭക്തസ്‌ത്രീകള്‍. അവര്‍ക്ക്‌ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച്‌ സാക്ഷ്യം നല്‍കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം കാണാന്‍കഴിഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന്‌ കര്‍ത്താവുതന്നെ അവര്‍ക്ക്‌ പ്രത്യക്ഷനായി. 2) കര്‍ത്താവ്‌ ഉയിര്‍ത്തിട്ടില്ല എന്ന്‌ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ കാവല്‍ നില്‍ക്കുന്ന പട്ടാളക്കാര്‍. അവര്‍ പ്രധാനപുരോഹിതന്‍മാരുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ്‌. അവര്‍ മരിച്ചവരെപ്പോലെയായി. 3) നിസ്സംഗത പാലിക്കുന്ന ക്രിസ്‌തു ശിഷ്യര്‍; കര്‍ത്താവ്‌ മരിച്ച്‌ അടക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ സ്‌ത്രീകളുടെ സ്‌നേഹമോ തീക്ഷണതയോ ഒന്നും ശിഷ്യന്മാരില്‍ ദൃശ്യമല്ല. 4) കര്‍ത്താവിന്റെ ജീവിതകാലത്ത്‌ അവനെ എതിര്‍ക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും പിന്നീട്‌ അവന്‍ ഉയിര്‍ത്തു എന്ന സത്യം മറച്ചുവെയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യഹൂദ പ്രമാണിമാര്‍. അവരുടെ പിന്‍തുടര്‍ച്ചക്കാര്‍ ഭൗതികമായ ശക്തിയുപയോഗിച്ചുകൊണ്‌ട്‌ ഇന്നും സഭയ്‌ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത്‌ കാണാം.
കര്‍ത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തോടുകൂടി അവന്‍ തന്റെ പരിക്ഷണങ്ങളെയെല്ലാം (മത്ത 4.1-11). അതിജീവിച്ചുവെന്ന്‌ പറയാന്‍കഴിയും. ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം അപ്പമുണ്‌ടാക്കാന്‍വേണ്‌ ടിയുളളതായിരുന്നു. ഭക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നീ മരിച്ചുപോകും: കര്‍ത്താവ്‌ ദൈവഹിതത്തിനുവേണ്‌ ടി താന്‍ മരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന്‌ കാണിച്ചുകൊടുത്തു; അവന്‍ കുരിശില്‍ തറയ്‌ക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവന്‍ യഥാര്‍ത്ഥ ജീവന്‍നേടി. അത്ഭുതം പ്രവര്‍ത്തിച്ച്‌ ആളുകളെ ആകര്‍ഷിക്കാനായിരുന്നു മറ്റോരു പ്രലോഭനം. തന്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവുമായിരുന്നു അവന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. അതിലൂടെ ലോകാവസാനംവരെ അവന്‍ തന്നിലേക്ക്‌ ജനപദങ്ങളെ ആകര്‍ഷിച്ചുകൊണ്‌ടിരിക്കും. ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാന്‍ സാത്താനെ വണങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രലോഭനം. കര്‍ത്താവ്‌ സാത്താനെ വണങ്ങാതെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുളള സകല അധികാരവും നേടിയെടുത്തു (28.18-19). ദൈവഹിതം നിര്‍വ്വഹിച്ചുകൊണ്‌ടു മാത്രമേ നമുക്ക്‌ പരീക്ഷകളെ അതിജീവിക്കാനും ദൈവസന്നിധിയില്‍ വലിയവരാകാനും കഴിയുകയുളളു.

ഉത്ഥാനത്തിനു തെളിവുകള്‍
ഭക്തസ്‌ത്രീകള്‍ കല്ലറ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ വലിയ ഒരു ഭൂമികുലുക്കമുണ്‌ടാവുകയും ദൈവദൂതന്‍ ഭൂമിയിലിറങ്ങി കല്ലറയുടെ വാതില്‍ ആ സ്‌ത്രീകള്‍ക്കുവേണ്‌ടി തുറക്കുകയും ശൂന്യമായ കല്ലറ ദര്‍ശിക്കാന്‍ അവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ശൂന്യമായ കല്ലറയാണ്‌ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ്‌. ആ സ്‌ത്രീകള്‍ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചുപോയപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവ്‌ അവര്‍ക്ക്‌ പ്രത്യക്ഷനായി, അവര്‍ കണ്‌ട സത്യത്തിന്‌ സാക്ഷ്യം നല്‌കി. ഇന്നും ദൃശ്യമായ ഈ ശൂന്യമായ കല്ലറയാണ്‌ കര്‍ത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ തെളിവ്‌.
ഉത്ഥാനശേഷം ശിഷ്യന്മാര്‍ക്ക്‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കര്‍ത്താവ്‌ അവന്റെ വചനമെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച്‌ വിശ്വാസത്തിലേക്ക്‌ ആളുകളെ നയിക്കാനും അവര്‍ക്ക്‌ ജ്ഞാനസ്‌നാനം നല്‍കാനും ശിഷ്യരോട്‌ കല്‌പ്പിച്ചു. ശിഷ്യന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ രക്ഷയുണ്‌ടാകും. ഉത്ഥാനത്തിന്റെ രണ്‌ടാമത്തെ തെളിവ്‌ എന്നു പറയുന്നത്‌ അപ്പസ്‌തോലിക സഭയുടെ ഇടമുറിയാത്ത സാക്ഷ്യമാണ്‌. അത്‌ വിശ്വസിക്കാത്തവന്‍ കുഴപ്പത്തില്‍ ചാടുമെന്നത്‌ തീര്‍ച്ച.
ഉത്ഥാനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ തെളിവ്‌ വി. കുര്‍ബാനയാണ്‌. കര്‍ത്താവ്‌ ലോകാവസാനം വരെ ശിഷ്യരോടുകൂടിയുണ്‌ടായിരിക്കും. അതിന്റെ അടയാളമാണ്‌ വി. കുര്‍ബാനയില്‍ തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം. അതിന്റെ അര്‍ത്ഥമെന്തെന്ന്‌ ശിഷ്യന്മാര്‍ക്ക്‌ പിന്ന്‌ീട്‌ മനസ്സിലായി. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക്‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്‌ കര്‍ത്താവ്‌ ഈ സാന്നിദ്ധ്യാത്തിന്‌ ഉറപ്പുനല്‍കുകയായിരുന്നു. വി. കുര്‍ബാനയില്‍ ക്രിസ്‌തു സാന്നിദ്ധ്യം ഉള്‍കൊളളാത്തവര്‍ക്ക്‌ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത അറിയുക പ്രയാസമായിരിക്കും.
ഭക്തസ്‌ത്രീകള്‍ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നത്‌ ക്രൂശിതനായവനെയാണ്‌ (28.5). ക്രൂശിതനെ അന്വേഷിക്കുകയും ക്രൂശിതന്റെ മുന്നിലിരുന്ന്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും, ക്രൂശിതന്റെ വേദനകളെകുറിച്ച്‌ മണിക്കുറുകളോളം ധ്യാനിക്കുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുക എളുപ്പമാണ്‌. അത്‌ വൈകാരികമായ സംതൃപതിയും നമുക്ക്‌ നല്‍കും. എന്നാല്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റ കര്‍ത്താവിനെ കാണുകയും അവന്റെ നിരന്തര സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ജീവിക്കുകയും അവന്റെ സന്ദേശ വാഹകരായി തിരുകയും ചെയ്യുക ദുഷ്‌കരമാണ്‌. എത്രനന്നായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാലും ക്രൂശിതന്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം, അവന്റെ നിരന്തര സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദുഃഖവെളളിയഴ്‌ച വരെയേ എത്തിയിട്ടുളളു. അത്‌ ഉയിര്‍പ്പു ഞായര്‍വരെ വളര്‍ച്ച പ്രാവിക്കാത്ത വിശ്വാസമാണ്‌.

തയാറാക്കിയത്‌
ഫാ. ആന്റണി തറേക്കടവില്‍
ഗുഡ്‌ഷെപ്പേര്‍ഡ്‌ മേജര്‍ സെമിനാരി, കുന്നോത്ത്‌.
 
crv1
Higher Academic Authority   |   Professors   |   History of the Seminary   |   List of Students   |   Publications   |   Support the Seminary   |  Alumni  |  Contact Us
crv2
KILIYANTHARA P.O., PIN-670 706, KANNUR DIST., KERALA, S. INDIA,
Tel. central: 0091-(0)490-2491095, Fax: 0091-(0)490-2494849, e-mail: gshepherdkunnoth@yahoo.com
 
Map Contact Us Home